PROJECT LIBRARY

LIBRARY  NU

PROJECT 2

BY  SURAPONG   IN-KEAW  51711516

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์  ธีรัช  จรัสกำจรกูล

โจทย์   ในการออกแบบงานชิ้นนี้คือให้ออกแบบห้องสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร   ขึ้นมาใหม่   โดยใช้พื้นที่เดิมนั้นสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมขึ้นมาใหม่ ซึ้งในการออกแบบครั้งนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่า Project  Apartment

กำหนด  ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2  ,000 ตารางเมตร

 

LIBRARY  NU

           ซึ่งภายในโครงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร  แห่งใหม่นี้  จะประกอบด้วย     พื้นที่ส่วน entertainment,  exhibition, service zone, shop  zone ,admin zone , reading zone, workshop + showing  and out door และมีการออกแบบให้มีการใช้งานได้สะดวก   มุมมองดี  บรรยากาศใช้ได้   และปลอดภัย

ภายใต้ concept ที่ว่า : Interlocking   space

DESK  CRITIC 1

วันที่  18  มกราคม 2553         เวลา  13.00-17.00  นาฬิกา

COMMENT  BY  อ.ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี : วันนี้งานครบ,วิเคราะห์ site ละเอียดดี

ข้อเสีย : พื้นที่ใช้งานใหญ่เกินไป

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรศึกษา case study แล้วนำข้อดีมาใช้ให้มากที่สุด และปรับในเรื่องขนาดพื้นที่ต่างๆให้มีความเหมาะสม

 

วันนี้ตื่นเต้นมาก !
เพราะเปลี่ยนอาจารย์ประจำกลุ่มและตรวจแบบเป็นวันแรกใน Project library

Case  study ที่นำมาศึกษานี้ มีกระบวนการคิดมาจากการพับกระดาษแล้วเกิด  spaceและ form ที่น่าสนใจซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการออกแบบในโครงการต่างๆได้

วิเคราะห์  site

โปรแกรม

DESK  CRITIC 2

วันที่  21  มกราคม 2553       เวลา 13.00-17.30  นาฬิกา

COMMENT  BY  อ.ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี   : เขียน function  ดี

ข้อเสีย : mass ดูใหญ่ไปและควรแยกพื้นที่ส่วนของadminให้อยู่ชั้นล่างสุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้งานทุกวันซึ่งจะสะดวกต่อการเข้าใช้

การพัฒนาและปรับปรุง : แบบ schematic ควรทำเป็น รูป3 มิติเพราะจะได้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นและปรับขนาด massให้เล็กลง

MASS  STUDY

PRESENTATION

 

DESK  CRITIC 3

วันที่   25 มกราคม   2553         เวลา 13.00-16.35  นาฬิกา

COMMENT  BY  อ.ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี : ออกแบบผังบริเวณดีและจัดพื้นที่งานระบบได้ดี

ข้อเสีย : อาคารสูงเกินไปและพื้นที่ double  space มีขนาดเล็กเกิน

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรลดจำนวนชั้นอาคารลงเป็นสามชั้น และขยับพื้นที่ double  space ให้มีขนาดกว้างกว่านี้

CONCEPT

ภายใต้ concept :   Interlocking   space

PIN UP

วันที่  28  มกราคม 2553                                เวลา   13.00-17.45  นาฬิกา

COMMENT   BY     อาจารย์ ภูดิท    เงารังษี

                                    อาจารย์ นวลวรรณ   ทวยเจริญ

ข้อดี : งานครบถ้วยดี, จัด function และcirculation ใช้ได้

ข้อเสีย : ยังนำเรื่องของ concept มาใช้ยังไม่เต็มที่และทางด้านหน้าอาคารแดดเข้ามาเต็มๆ

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรนำ concept มาพัฒนาเป็นตัวงานสถาปัตยกรรมให้มากกว่านี้และควรปรับ zoning บริเวณด้านหน้าอาคารเพื่อไม่ให้โดนแดด

 

PRESENTATION

PLAN

SECTION 1

SECTION 2

ELEVATION 1

ELEVATION 2

ELEVATION 3

ELEVATION 4

DESK  CRITIC 4

วันที่  1  กุมภาพันธ์   2553                   เวลา 13.30-17.00  นาฬิกา

COMMENT  BY   อ.ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี : function และการวางผังบริเวณดี

ข้อเสีย :พื้นที่ส่วนงานระบบควรมีทางเชื่อม,พื้นที่ loadingยังแคบไปการพัฒนาและปรับปรุง : ทำทางเชื่อมพื้นที่งานระบบให้สามารถเข้าทางด้านในและด้านนอกได้และขยายพื้นที่ loadingให้เหมาะสม

การพัฒนาและปรับปรุง : เพิ่มหลังคาในชั้นสองเพื่อทำเป็นที่บังแดดกึ่ง open air และเจาะช่องแสงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชั้นล่าง, ควรหันโทรทัศน์ให้ตรงกับเตียง

 PRESENTATION

PLAN

DESK  CRITIC  5

วันที่  4 กุมภาพันธ์  2553                          เวลา  13.30-17.150 นาฬิกา

COMMENT  BY  อ.ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี : function และการวางผังบริเวณดี

ข้อเสีย : พื้นที่จอดรถพนักงานน้อยเกินไปและขยายพื้นที่ห้องเก็บหนังสือให้ใหญ่กว่านี้หน่อย

การพัฒนาและปรับปรุง : ปรับเพิ่มพื้นที่จอดรถอีกสองคันและขยายพื้นที่ห้องเก็บหนังสือให้เหมาะสม

PLAN

DESK   CRITIC  6

วันที่   11 กุมภาพันธ์  2553          เวลา  14.00-16.45 นาฬิกา

COMMENT  BY  อ.ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี : แบบแปลนละเอียดดีfunction และการวางผังบริเวณดี

ข้อเสีย : ตรงถนนนอกอาคารบริเวณทางเดินไม่มีขอบหรือฟุตบาท

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรเพิ่มฟุตบาทในพื้นที่ที่มีทางเดินบริเวณนอกอาคาร

MASS  STUDY

PLAN

DESK  CRITIC 7

วันที่  22 กุมภาพันธ์  2553          เวลา 14.00-17.00  นาฬิกา

COMMENT  BY  อ.ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี : มี detail เยอะดี

ข้อเสีย : detail วิธีการปลูกหญ้าบนอาคารควรเขียนเป็น section

การพัฒนาและปรับปรุง : ปรับเขียน detail วิธีการปลูกหญ้าบนอาคารให้เขียนเป็น section เพื่อให้ดูง่ายและควรเปลี่ยนผนังอิฐมอญให้เป็นอิฐมวลเบา

DETAIL

 

JULY

วันที่  2  มีนาคม  2553            เวลา 09.00-19.20 นาฬิกา

COMMENT  BY  อาจารย์ ภูดิท    เงารังษี

                                อาจารย์ นวลวรรณ   ทวยเจริญ

                                อาจารย์  ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี : งานครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากคิดงานได้ละเอียดดีมาก

ข้อเสีย : วิธีการพูดpresent งานยังไม่เป็นลำดับต่อเนื่อง

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรแก้หรือฝึกวิธีกาพูดให้เป็นลำดับขั้นตอนและควรอธิบายงานในภาพกว้างๆก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียด

PRESENTATION

ภายใต้ concept ที่ว่า     

“INTER LOCKING  SPACE”

INTER LOCK แล้วเกิดอะไรขึ้น ?

-เกิดการแบ่ง  space ที่น่าสนใจระหว่างพื้นที่ใช้งานและ landscape

-เกิดมุมมองที่ดีทั้งภายในและภายนอก

-เกิดพื้นที่เขียวและเป็นช่องลมถ่ายเท

-เกิดfunction และ circulation ที่เป็นเส้นสายของ INTER LOCK

PLAN 1

PLAN 2

 PLAN 3

ELEVATION

SECTION 1

SECTION2

ผังโครงสร้างหลังคา

DETAIL

DETAIL

PERSPACTIVE

PERSPACTIVE

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: