PROJECT APARTMENT

 

                                                                                                         APARTMENT

 PROJECT  1

BY  SURAPONG   IN-KEAW  51711516

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์  ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

โจทย์ งานออกแบบชิ้นนี้คือ APARTMENT หรืออาคารพักอาศัยให้เช่าที่มีลักษณะเป็นตึกสูง ประมาณ 3-5 ชั้น  โดยออกแบบจะต้องไม่มีลิฟต์ภายในอาคาร   และมีที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการผู้อยู่อาศัย

โดยกำหนดออกแบบในขนาดพื้นที่ไม่เกิน  900 ตารางเมตร   บริเวณหลัง ม.นเรศวร

               ซึ้งภายใน  APARTMENT  แห่งนี้จะประกอบด้วย ร้านค้าให้เช่า  2 ร้านนั่นคือร้านกาแฟและร้าน ซัก อบ รีด  อีกทั้งยังมีพื้นที่ส่วนกลาง  พื้นนั่งเล่นห้องสำนักงาน  ห้องงานระบบ  พื้นที่จอดรถ  พื้นที่สวน และที่สำคัญคือ
               ห้อง studioจำนวน 15 ห้อง     ห้อง one bed room จำนวน2ห้อง     ห้อง two  bed room จำนวน 2 ห้อง

  

ภายใต้  concept :  relax space + natural space

DESK  CRITIC 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552                       เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา

COMMENT  BY                อาจารย์  ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี  :  คิด Area ได้ละเอียดครบถ้วนดี

ข้อเสีย  : ควรวิเคราะห์ Site  ให้ละเอียดมากกว่านี้

การพัฒนาและปรับปรุง  : ควรคิด Area เป็นตารางลงในโปรแกรม Excel เพื่อให้เปรียบเทียบดูง่ายมากยิ่งขึ้นและควรวิเคราะห์ Site อย่างละเอียด

 

AREA

วิเคราะห์   SITE

  

DESK  CRITIC  2

วันที่  12 พฤศจิกายน 2552                  เวลา 13.00-18.00 นาฬิกา

COMMENT  BY      อาจารย์ ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี : ทำตารางในโปรแกรม Excel ทำให้ดูภาพรวมของพื้นในแต่ละ Zone ง่ายมากยิ่งขึ้น

ข้อเสีย :  ทางเข้าอาคารควรมีโถงและควรเขียนสัญลักษณ์บันไดในแบบฟังชั่นด้วย

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรคิดพื้นที่รวมทั้งหมดด้วยและสรุปพื้นใช้งานในแต่ละZone

และควรปรับ Mass ให้เบาๆไม่ให้มันดูทึบตันมากจนเกินไป

FUNCTION

 

ตารางสรุปโปรแกรม   โครงการ Apartment

 
 พื้นที่ ขนาด (ตารางเมตร)
Zone 1  ส่วนห้องพัก    
                               ห้อง studio 30
                               ห้อง one  bedroom 49
                               ห้อง two  bedroom 77
Zone 2  ส่วนสาธารณะ   
                              ร้านกาแฟ 21
                              มินิมาร์ท 28
                              ห้องcommon room 72
                              ห้องน้ำสาธารณะ 10
                              พื้นที่สำหรับ  รปภ. 4
                             พื้นที่ตู้จดหมาย 2
                             ห้องสำนักงาน 15
                             พื้นที่ นั่งพักคอย 6
                             พื้นที่สระน้ำ 36
Zone 3  ส่วนบริการอาคาร  
                             พื้นที่ตู้ซักผ้า 6
                             ห้องปั้มน้ำ 6
                             ห้องแผงไฟฟ้า 4
                             ห้องพักแม่บ้าน 20
                             ห้องเก็บของ 16
                             พื้นที่สำหรับวางแท็งก์ 10
                             พื้นที่แยกถังขยะ 8
Zone 4   พื้นที่จอดรถ 294
Zone 5  พื้นทีจัดland  scape 50

 

DESK  CRITIC  3

วันที่   16 พฤศจิกายน 2552              เวลา 13.00-18.30 นาฬิกา

COMMENT  BY  อาจารย์  ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี  : function ก็เริ่มดีขึ้น,ทางสัญจรเข้าถึงง่ายดี

ข้อเสีย : ไม่ควรมีโถงมากเกินไป

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรเขียนเส้นเชื่อมระหว่าง function ต่างๆให้สัมพันธ์และถูกต้องมากกว่านี้และควรย้ายพื้นที่เก็บขยะไปไว้ด้านหลัง

FUNCTION

 PLAN

 

PIN UP  APARTMENT

วันที่  19  พฤศจิกายน   2552         เวลา 13.00-17.40 นาฬิกา

COMMENT   BY  อาจารย์ ภูดิท    เงารังษี

                                 อาจารย์ ธีรัช  จรัสกำจรกูล

ข้อดี :    จัดFunction Zoneต่างๆได้ดีและบรรยากาศความรู้สึกใช้ได้ ,งานครบถ้วน

ข้อเสีย  :  จัดห้อง one bedroom ดูแปลกๆและระวังในเรื่องของบันไดทางขึ้นชั้น 1  

การพัฒนาและปรับปรุง  : ควรไปปรับเปลี่ยนบันไดทางขึ้นและจัดห้อง one bedroomใหม่  และควรนำในเรื่องของ  concept  มาใช้ในตัวงานให้มากกว่านี้จะดีมากและควรมีบันไดหนีไฟเพิ่ม

ภายใต้แนวคิด    relax space  + natural space

 เน้น ?    

– เน้นการจัดผังบริเวณ  zoning ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทิศ แดด ลม ฝน โดยวิเคราะห์ site เป็นสำคัญ

-เน้นการจัด Circulation เข้าถึงง่าย

-เน้นวัสดุก่อและวัสดุที่เป็นธรรมชาติ

-เน้นการสร้างบรรยากาศ เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย โดยการสร้างพื้นที่สีเขียว

 – เน้นระบบโครงสร้างแบบ MODULA

             ในส่วนของ แปลน ชั้น 1  จะประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนกลาง  , พื้นที่ร้านค้าบริการ  พื้นที่สำนักงาน , พื้นที่ LANDSCAPE,พื้นที่สวน,พื้นที่จอดรถและพื้นที่งานระบบ       บริเวณทางด้านหน้าจะเป็นร้านกาแฟที่จะสามารถให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการได้และในส่วนของพื้นที่จอดรถจะเน้นในเรื่องของการเข้าถึงง่ายสะดวก    ส่วนในแปลนชั้น 2-4 จะเป็นห้อง studio, 1 bedroom, 2 bedroom .   โดยแต่ละห้องจะเน้นบรรยากาศที่มีพื้นที่สีเขียว และใช้วัสดุตกแต่งที่เป็นธรรมชาติ  รวมถึงการจัด furniture  แบบ relax ผ่อนคลาย เพื่อตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทั้ง 5  ของผู้ที่อยู่อาศัย

    แปลน  ชั้น 1 และ ชั้น 2 ส่วนชั้น3และ ชั้น 4 จะเหมือนกับชั้น 2

 

ELEVATION 1

ELEVATION 2

ELEVATION 3

 ELEVATION 4

SECTION

                                                               PERSPACTIVE                                                             

 

DESK  CRITIC  4

วันที่  23  พฤศจิกายน  2552      เวลา 13.00-18.30 นาฬิกา

COMMENT  BY  อาจารย์  ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี : function ดีและมีการเชื่อมโยง มุมมองภายในและนอกอาคารดี

ข้อเสีย : ลานกิจกรรมชั้นสอง ควรมีหลังคาคลุมบ้างและควรเจาะช่องแสงบริเวณหลังคาชั้นสองเพื่อเพิ่มแสงให้กับโถงอาคารชั้นหนึ่ง

การพัฒนาและปรับปรุง : เพิ่มหลังคาในชั้นสองเพื่อทำเป็นที่บังแดดกึ่ง open air และเจาะช่องแสงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชั้นล่าง, ควรหันโทรทัศน์ให้ตรงกับเตียง

 

      PLAN 1

                                                                                                                      PLAN 2

               ห้อง studio  ขนาดไม่เกิน 30 ตรม.         ห้อง one   bed room ขนาดไม่เกิน  60 ตรม. ห้องห้อง  two  bed room  ขนาดไม่เกิน 90 ตรม.

Section  แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนรวมถึงระดับ spaceต่างๆ  and การใช้ double space   เพื่อเปิดมุมมองสร้างบรรยากาศทั้งภายในและภายนอก

 

DESK  CRITIC  5

วันที่  26 พฤศจิกายน 2552          เวลา 13.00-18.45 นาฬิกา

COMMENT  BY  อาจารย์ ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี : function ดี ,บรรยากาศความรู้สึกดี

ข้อเสีย : approach  ทางเข้ายังไม่ค่อยเด่น

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรปรับ approach ทางเข้าให้เด่น , ควรมีบันไดหนีไฟอยู่ทางด้านหลังอาคารแล้วควรทำทางเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนกลาง,ไม่ควรมีมุมหรือซอกมอาคารที่ไม่ได้ใช้งานและควรคำนึงถึงช่องชาร์ปในแต่ละห้องให้ตรงกัน

 

               PLAN  1                               PLAN 2                   

PLAN 3                              PLAN 4

               

DESK  CRITIC  6

ันที่  30  พฤศจิกายน 2552          เวลา 13.00-19.00 นาฬิกา

COMMENT  BY    อาจารย์ ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี : approach  ทางเข้ามุมมองดี

ข้อเสีย : mass ดูค่อนข้างตันเกินไป

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรทำอาคารบางพื้นที่ให้มีส่วนยื่นหรือเปิดโล่งบ้างเพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือลองปรับก้อน massใหม่ควรคำนึงถึงการวาง condensing และความปลอดภัยภายในตัวอาคารด้วยและคิดในเรื่องของหลังคาด้วยว่าจะใช้หลังคาอะไร

                                                                                                                    PLAN

DESK  CRITIC  7

วันที่  3  ธันวาคม  2552         เวลา 13.00-19.10 นาฬิกา

COMMENT  BY  อาจารย์  ณัฐพงษ์  ไผทฉันท์

ข้อดี : approach  ทางเข้ามุมมองดี, functionใช้ได้ ,บรรยากาศความรู้สึกดี

ข้อเสีย  : ระวังรอยต่อของหลังคา,พื้นที่ทางเดินในอาคารกว้างเกินไป

การพัฒนาและปรับปรุง  : ปรับพื้นที่ทางเดินภายในอาคารให้เล็กลงและควรแยก  mass ตรงกลางให้มีพื้นกว้างกว่านี้  และควรทำหลังคาให้เป็นผืนเดียว

SECTION 1

                                                                                                                 SECTION 2

                                                                                                             ELEVATION

       

                                                                                                                 DETAIL   

  

JULY   APARTMENT

วันที่  28  ธันวาคม  2552                               เวลา 09.00-19.00 นาฬิกา

COMMENT  BY  อาจารย์  ธีรัช  จรัสกำจรกูล

                อาจารย์ นวลวรรณ   ทวยเจริญ

ข้อดี : งานครบถ้วนสมบูรณ์ดีมาก

ข้อเสีย : form ยังไม่ค่อยสวย

การพัฒนาและปรับปรุง : ควรเปิดหนังสือหรือwww.  ดู form และ space บ่อยๆ

PRESENTATION

               ภายใต้ concept ที่ว่า

              “relax space  + natural space

– เน้นการสร้างบรรยากาศ เพื่อก่อให้เกิดการผ่อนคลาย โดยการสร้างพื้นที่สีเขียว

-เน้นการจัดผังบริเวณ  zoning ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทิศ แดด ลม ฝน โดยวิเคราะห์ site เป็นสำคัญ

-เน้นการจัด Circulation เข้าถึงง่าย

-เน้นวัสดุก่อและวัสดุที่เป็นธรรมชาติ

-เน้นระบบโครงสร้างแบบ MODULA

CONCEPT

PLAN

                                                                                                                      PLAN

                                                                                                            ELEVATION

SECTION 1

                                                                                                                 SECTION 2

ผังโครงสร้างหลังคา

                                                                                                               PERSPACTIVE

                                                                     

                                                     

 

                                                                                                                                       

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: